ABG SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA JOVANOVIĆ NADEŽDA