ADACTA EXECOM, PREDUZEĆE ZA PRUŽANJE INFORMATIČNIH USLUGA