BAJKA SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ALDŽIĆ BRANKICA