BALINT, PREDUZEĆE ZA PROMET, PROIZVODNJU OPREME ZA PAKOVANJE I PRERADU HRANE SA PO