CAKO SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA HABIBOVIĆ BINASA