CAPRY SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA VERMEZOVIĆ OBRAD