CARINA SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA SIMEUNOVIĆ LJUBIŠA