ČARLI SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA BORISAVLJEVIĆ TATIJANA