DANIJELA SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA SIMIĆ GORDANA