EI PIONIR UKT DP ZA PROIZVODNJU ELEKTRONSKIH UREĐAJA