EKO CENTAR BOJAN DOO, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE