FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO JANIĆIJE I DANICA KARIĆ