FARFALA SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA MILJKOVIĆ MIRJANA