GAGA SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ĐURIĆ BRANISLAVA