GAGA SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA I KOMISION NAĐ BILJANA