GALIĆ SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA STOJADINOVIĆ SVETLANA