ICM PREDUZEĆE U PRIVATNOJ SVOJINI ZA PROMET ELEKTROTEHNIČKE ROBE I KOMPJUTERSKU OBRADU PODATAKA INFO