IGS 1 RADNJA ZA SKLAPANJE IZNAJMLJIVANJE RAD NA RAČUNARU