JABUKA TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA JOKSIMOVIĆ RADE