JADRANKA SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA SINKOVIĆ FRANC