JANA SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA I KOMISION