JANKOV ZORAN SAMOSTALNA ELEKTROMEHANIČARSKA RADNJA ZA OPRAVKU KUĆNIH APARATA