JASNA SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA JOVANOVIĆ DRAGAN