LABARATORIJA ZA MEDECINSKU BIOHEMIJU HEMOLAB DR MARIJA LAUFER PR