LABORATORIJA ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU DR MINIĆ MILETA