LAKUCA DOO PREDUZEĆE ZA MARKETING TRGOVINU NA VELIKO I SPOLJNU TRGOVINU