LANA SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA POPOVIĆ SVETLANA