LAPOVO SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA PETROVIĆ LAZAR