MADAM SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA GORDIĆ LJILJANA