NACIONAL DOO PREDUZEĆE ZA SAOBRAĆAJ, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU