OD TEMELJA DO KROVA STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SGTTUR