ODELJENJE ZA KULTURNU SARADNJU AMBASADE SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE