PANONIJAELEKTRO DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I ZASTUPANJE