RADENOVIĆ, PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO DOO