RADIJAL- KOOP, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, KOOPERACIJU I TRGOVINU