SAJONARA SAMOSTALNA TRGOVINSKA KOMISIONA RADNJA MIKIĆ JOVANA