SALE SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA KARDŽOVIĆ M SNEŽANA