TAČKA SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA ŠOPALOVIĆ ALEKSANDAR