TALIJA SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA ALEKSIĆ LJILJANA