UDRUŽENJE MODNIH I MARKETINŠKIH STVARALACA JUGOSLAVIJE