UDRUŽENJE MUZIČARA DŽEZA, ZABAVE I ROK MUZIKE SRBIJE