VAKCIJA PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INTELEKTUALNE USLUGE SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU