VALENTIN SZTR I KOMISION TATJANA CVETKOVIĆ PR NOVI SAD