ZAMEX OD ZARUBICA ALISA I DRUGI PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE