ZAPTIVAČ IZRADA PREDMETA OD PLASTIČNIH MASA I VEŠTAČKIH SMOLA NOVAK JELISAVETA